Kohalik statistiline inventuur lihtsustab mahukaid analüüse selle kohta, kuidas kliimamuutus mõjutab sotsiaal- ja majandustegevust. Inventuur annab olulist sisendit harjutustele, mis läbitakse hiljem haavatavuse hindamise käigus.

Soovitatavalt võiks koguda järgmisi andmeid (valige, mida peate vajalikuks):

sotsiaal-majanduslikud andmed
energiamajanduse andmed
transpordisektori andmed
elamumajanduse/hoonete andmed
põllumajandusandmed
sektorite üldandmed

Kohalik statistiline inventuur puudutab teie piirkonna sotsiaal-majanduslikke andmeid. Kui teid huvitab esmajoones mõni kindel sektor, peate koguma andmeid ka selle kohta. Energiamajandus-, transpordi-, elamumajandus- ja põllumajandussektorite näited leiate linkide kaudu. Iga andmeelemendi kohta on toodud osaliselt kattuvad, soovituslikud andmed. Kui need sektorid teile huvi ei paku, võite heita pilgu sektorite üldandmetele, et saada aimu, milliseid andmeid koguda. Statistiliste andmete kogumisel on teemakohasuse säilitamiseks tähtis arvesse võtta kohalikke iseärasusi. Nii väga väikese kui ka väga suure hulga teabega on raske töötada.

Kõikehõlmavaid kohalikke andmeid leiab harva. Ent tihti on olemas andmed mõne konkreetse küsimuse kohta. Kohaliku statistilise inventuuri koostamisel on sageli abi mõningasest üldistamisest või oma isiklikust andmekogust. Selle kohta leiate näpunäiteid, kui klõpsate paremal toodud näite lingile (inglise keeles).