Et teada saada, kuidas kliima muutub ja milline on see tulevikus, kasutatakse kliimamudeleid, mille abil luuakse kliimastsenaariume.

BalticClimate’i projekti raames koostati Eesti, Leedu, Läti, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Venemaa sihtalade (vt joonis 1) jaoks tuleviku kliimastsenaariumid, mille leiate "Seotud failidest" paremalt. Oma piirkonna tulevikukliima määratlemiseks võite kasutada neis aruannetes sisalduvat teavet. Kui teie piirkond ei kuulu ühessegi neist riikidest, tutvuge Läänemere piirkonna kliimamuutuse stsenaariumides toodud teabega.

Kliimamuutusest tulenevaid probleeme ja võimalusi on vaja hinnata kohalikul tasandil, et teada saada, kui tõenäoliselt mõjutab kliimamuutus kohalike piirkondade ühiskondlikku tegevust. See on hindamisprotsessi oluline etapp, mille käigus ühendatakse kliimasüsteemi muutused ja mõju kohalike piirkondade ühiskondlikule tegevusele. Niisiis rikastavad ja toetavad mõjustsenaariumid arutelusid selle üle, mis meid ees ootab, ning heidavad valgust ühele haavatavuse elemendile – tundlikkusele.

Teie piirkonnale avalduva kliimamuutuse võimaliku mõju arvessevõtmiseks lugege mõjustsenaariumide ülevaadet. Ülevaates tutvustatakse olemasolevaid stsenaariume Läänemere piirkonnale avalduva kliimamuutuse mõju kohta. See pakub tuge kohaliku tasandi tulevastele analüüsidele, mis moodustavad osa probleemide ja võimaluste hindamisest ning haavatavuse hindamise raamistikust.


Joonis 1. BalticClimate’i projekti sihtalad
(suurendamiseks klõpsa pildil)


Tagasi: kasvuhoonegaaside heitkogus
Edasi: harjutus A. Huvirühmade kindlaksmääramine