Kliimamuutuste leevendamise teema käsitlemisel on oluline teada teid huvitava piirkonna või sektori kasvuhoonegaaside (KHG) heite üldkogust. Seetõttu ei tohiks sellesse ükskõikselt suhtuda. Isegi kui kohalikke andmeid pole saada, tuleks anda mingi hinnang. Allpool on toodud mõned soovituslikud näitajad:

  • energiatootmisest, transpordisektorist, põllumajandusest ning muust tegevusest pärit heite üldkogus
  • energiatootmise heitkogus tootmis-/kütuseliikide kaupa,
  • (soojus-, elektri-)energia heitkogus liigiti,
  • peamiste energiatarbijate heitkogus,
  • suurima KHG heite põhjustajate heitkogus,
  • transpordist pärit heitkogus sõiduki tüübi ja/või sõidu eesmärgi kaupa,
  • põllumajandusest pärit heitkogus heiteallikate kaupa,
  • heitkogus hoonetüüpide kaupa,
  • elamumajandusest pärit heitkogus heiteallikate kaupa.

Heite põhipõhjustajatega koostööd tehes tuleb esmalt teada saada, millised on KHG heite põhiallikad. Seetõttu koostage ülevaade KHG heite üldkogusest. Selleks saab kasutada konkreetsemaid näitajaid, nt heitkoguse andmeid allikate või sektorite kaupa. Sektoripõhist jaotust tuleks avardada, et see hõlmaks kõige asjakohasemaid tööstusharusid või muid tegevusvaldkondi.

Teiseks tuleb liikuda edasi süvitsi. Kui keskendute mõnele kindlale sektorile, võite proovida kasutada kõige teemakohasemaid näitajaid, et saada probleemide väljaselgitamiseks piisav ülevaade.


Tagasi: Kliimamuutusega seotud teave
Edasi: Tuleviku kliima