1. Sissejuhatus 4. Tulemus
2. Eesmärk 5. Abimaterjalid, -vahendid ja ettevalmistus
3. Lähteandmed 6. Harjutuse juhised


Sissejuhatus

Enne, kui hakkate kliimamuutusest tulenevaid probleeme ja võimalusi hindama, viige ennast kurssi kliimamuutusega ja mõelge, kuidas see teie arvates mõjutab teie piirkonda, missugused on tekkivad väljavaated (kliimamuutusest tulenevad võimalused) ja raskused (kliimamuutusest tulenevad probleemid). See loob protsessis osalevale meeskonnale ühise tegevusaluse.

Eesmärk

Harjutuse eesmärk on järjestada kliimamuutusest tulenevad probleemid ja võimalused teie piirkonnas, majandustegevuses või sektoris.

Lähteandmed

Teie piirkonna tulevane kliima

Tulemus

Kliimaga seotud probleemide ja võimaluste loetelu, mis on üles ehitatud probleemide ja võimaluste tähtsuse ning nende ilmnemise aja järgi. Neid tulemusi kasutatakse haavatavuse hindamise II harjutuses ja III harjutuses, mis käsitlevad kliima- ja sotsiaal-majanduslike stressorite kindlaksmääramist, ning IV harjutuses, mis kätkeb kohalikku tundlikkust.


Abimaterjalid, -vahendid ja ettevalmistus
  • Tahvlipaber, märkmepaberid ja markerid.

  • Kandke tahvlipaberile või slaidile joonis 1. Kui te analüüsite mitut piirkonda või majandussektorit, valmistage ette üks paber iga piirkonna või sektori jaoks. Kandke paberile horisontaal- ja vertikaaltelg ning jagage need viide ossa, et lihtsustada andmete ülesmärkimist.

  • Horisontaaltelg: aeg vastavalt välja selgitatud probleemidele ja võimalustele (nt praegusest hetkest aastani 2020, 2050 või 2100).

  • Vertikaaltelg: probleemi või võimaluse olulisus (üliolulisest väheoluliseni).

Joonis 1. Kliimamuutusest tulenevate probleemide ja võimaluste suurust ja nende ilmnemisaega kujutav tabel (vt "Seotud failid")

 Harjutuse juhised

Võtke töörühmaga harjutust läbides korraga käsile vaid üks kohalik piirkond või majandussektor. Ka probleeme ja võimalusi käsitlege eraldi.

1. Alustage esimese kohaliku piirkonna või majandussektoriga. Kirjutage märkmepaberitele üles peamised probleemid, millega seisate praegu või tulevikus silmitsi. Töötage iseseisvalt. 

a) Tutvustage probleeme teistele töörühma liikmetele ja arutage, kuhu te paigutaksite oma probleemidega märkmepaberid tabelis.

  • Probleemi olulisus: kui palju see mõjutab teie arvates kohalikku piirkonda või majandussektorit? 
  • Aeg: millal see probleem teie arvates tekib või muutub piisavalt oluliseks, et sotsiaalseid meetmeid õigustada? Praegu? See on kogu aeg olemas? Tulevikus? Mingil kindlal hetkel, nt kriisi ajal? 

b) Kui olete probleemid tabelisse kandnud, selgitage välja, millised neist on seotud kliimaga, ning tähistage need punase markeriga. Samuti pange kirja, miks ja kuidas see teie arvates nii on.

c) Lisage veel kliimaga seotud probleeme.

2. Korrake sama harjutust (etapid a–c) (uue tabeli ja uute märkmepaberitega), kuid sel korral vaadelge kliimamuutusest tulenevate probleemide asemel võimalusi.

3. Korrake vajaduse korral probleeme ja võimalusi käsitlevat harjutust muude piirkondade või majandussektorite kohta.

4. Talletage tabelid haavatavuse hindamise II, III ja IV harjutuse ettevalmistamise lihtsustamiseks. Saatke tulemused kõikidele protsessis osaleva meeskonna liikmetele. Tabelite abil saab protsessiga hiljem liituvad liikmed teemaga kurssi viia.


Tagasi: Harjutus B. Olemasolevate poliitikavahendite ja meetmete väljaselgitamine
Edasi: Haavatavuse hindamine