Üleilmsest kliimamuutusest tulenevate probleemide ja võimaluste hindamisel on palju erinevaid aspekte, küsimusi ja osalejaid. Seega on vaja kohalikke andmeid, mis toetavad analüüse ja hõlbustavad lõppkokkuvõttes kohalike probleemide ja võimaluste terviklikku hindamist.

Selles kohaliku inventeerimise juhises käsitletakse nelja peamist andmete kogumise tahku:


Kui kõik vajalikud andmed on koos, saab hinnata kliimamuutusest tulenevaid kohalikke probleeme ja võimalusi