Selles peatükis on juttu praktilistest üksikasjadest kliimamuutusest tulenevate kohapealsete probleemide ja võimaluste hindamisel. Töötades läbi kokkupuute ja tundlikkuse ning vastumeetmete osad, saate rohkem teadmisi, eelkõige laiemast taustast, mis aitab hinnata ja tõlgendada kliimamuutusest tulenevaid võimalikke probleeme ja võimalusi.

Haavatavuse hindamise protsess koosneb kahest osast, mis jagunevad seitsmeks haavatavusega seotud harjutuseks. Iga harjutus pakub võimalust analüüsida põhjalikult kliimamuutusest tulenevate probleemide ja võimaluste hindamise kõige tähtsamaid küsimusi. Enne harjutuse juurde asumist tuleb määratleda, millele te keskendute, ja valida hindamisjuht ehk isik, kes vastutab harjutuse kavandamise, osalejate kutsumise, töö läbiviimise, dokumenteerimise ja tulemuste tutvustamise eest.

Edasi:

Millele te keskendute?
Haavatavuse hindamise etapid
Harjutuste hindamine

 

Tagasi: Haavatavuse hindamine