BalticClimate’i haavatavuse hindamise raamistik põhineb laialdastel praktilisest tegevusest saadud kogemustel ja koosneb kahest osast: kokkupuute ja tundlikkuse osa ning vastumeetmete osa. Need osad ja harjutused on esitatud ülemisel joonisel.

Vaadake enne harjutuste juurde asumist hindamisprotsessi ettevalmistamise juhiseid.