Siia lehele on kogutud kõik näited, mida on kasutatud BalticClimate`i töövahendis. Näidete sisu on inglise keeles.

Näited teemade kaupa: