Prognooside kohaselt kasvab keskmine sademete hulk kogu Läänemere piirkonnas kõigil aastaaegadel peale suve. Kõige rohkem kasvab sademete hulk talvel piirkonna keskosades ja piki Norra läänerannikut. Suvel sademete hulk piirkonna lõunaosas väheneb. Põhjaosas jääb sademete hulk samaks või suureneb veidi (0–20%). Prognooside kohaselt muutub suurim sademete hulk samamoodi (joonised 1–4, suurendamiseks klõpsa joonisel).

Lühendid:

ANN – aasta (jaanuar–detsember)
DJV – talv (detsember, jaanuar, veebruar)
JJA – suvi (juuni, juuli, august)
MAM – kevad (märts, aprill, mai)
SON – sügis (september, oktoober, november)


Joonis 1. Keskmise sademete hulga muutus aastatel 2071–2100 võrreldes ajavahemiku 1961–1990 keskmisega (%). Talv (DJV, ülal vasakul), kevad (MAM, ülal paremal), suvi (JJA, all vasakul) ja sügis (SON, all paremal). Rossby Keskuse stsenaariumil A2 põhinev piirkondlik atmosfääri- ja ookeanimudel.


Joonis 2. Keskmise sademete hulga muutus aastatel 2071–2100 võrreldes ajavahemiku 1961–1990 keskmisega (%). Talv (DJV, ülal vasakul), kevad (MAM, ülal paremal), suvi (JJA, all vasakul) ja sügis (SON, all paremal). Rossby Keskuse stsenaariumil B2 põhinev piirkondlik atmosfääri- ja ookeanimudel.


Joonis 3. Keskmise suurima sademete hulga muutus aastatel 2071–2100 võrreldes ajavahemiku 1961–1990 keskmisega (%). Talv (DJV, ülal vasakul), kevad (MAM, ülal paremal), suvi (JJA, all vasakul) ja sügis (SON, all paremal). Rossby Keskuse stsenaariumil A2 põhinev piirkondlik atmosfääri- ja ookeanimudel.


Joonis 4. Keskmise suurima sademete hulga muutus aastatel 2071–2100 võrreldes ajavahemiku 1961–1990 keskmisega (%). Talv (DJV, ülal vasakul), kevad (MAM, ülal paremal), suvi (JJA, all vasakul) ja sügis (SON, all paremal). Rossby Keskuse stsenaariumil B2 põhinev piirkondlik atmosfääri- ja ookeanimudel.

Vaadake ka teiste kliimaparameetrite peamisi muutusi: