Prognooside kohaselt väheneb lumikattega päevade arv igal aastaajal. Tugevasti väheneb lumikate Läänemere piirkonna lõunapoolsetes osades. Ainult mägistes piirkondades kahaneb lumikate vähem kui 40% (joonised 1 ja 2 suurendamiseks klõpsa joonisel).

Lühendid:

ANN – aasta (jaanuar–detsember)
DJV – talv (detsember, jaanuar, veebruar)
JJA – suvi (juuni, juuli, august)
MAM – kevad (märts, aprill, mai)
SON – sügis (september, oktoober, november)


Joonis 1. Keskmise lumikatte kestuse muutus aastatel 2071–2100 võrreldes ajavahemiku 1961–1990 keskmisega (%). Talv (DJV, ülal vasakul), kevad (MAM, ülal paremal), suvi (JJA, all vasakul) ja sügis (SON, all paremal). Rossby Keskuse stsenaariumil A2 põhinev piirkondlik atmosfääri- ja ookeanimudel.


Joonis 2. Keskmise lumikatte kestuse muutus aastatel 2071–2100 võrreldes ajavahemiku 1961–1990 keskmisega (%). Talv (DJV, ülal vasakul), kevad (MAM, ülal paremal), suvi (JJA, all vasakul) ja sügis (SON, all paremal). Rossby Keskuse stsenaariumil B2 põhinev piirkondlik atmosfääri- ja ookeanimudel.

Vaadake ka teiste kliimaparameetrite peamisi muutusi: