Mõjustsenaariumid on jagatud seitsme sektori kaupa:

» Põllumajandus
» Energiamajandus
» Elamu- ja veemajandus
» Kogumajandus
» Metsandus
» Tervis
» Looduskeskkond

Ülevaade Läänemere piirkonna kliimamuutuse mõju stsenaariumide üldistest järeldustest on toodud tabelis 1. BalticClimate`i töövahendisse kogutud mõjustsenaariumid annavad ettekujutuse sellest, kuidas kliimamuutus võib Läänemere piirkonda mõjutada.

Läbi vaadatud uurimused on erineva ruumilise ulatusega: need võivad olla kohalikud, piirkondlikud või üleilmsed. Seepärast on mõnes uurimuses vaatluse all kõik Läänemere piirkonna riigid, teistes vaid üks.

Peaaegu kõikide mõjustsenaariumide juures on tabel, kus antakse üldine ülevaade Läänemere piirkonna kohta (vt sektoreid allpool). Tabelites olev teave on originaalkaartide, -diagrammide või -tabelite tõlgendus. Prognoositabelitesse lisati kõigi BalticClimate’i riikide prognoosid (SWE – Rootsi, FIN – Soome, EST – Eesti, LAT – Läti, LIT –Leedu, RU – Venemaa Läänemere-äärne piirkond, GER – Saksamaa).

Tabel 1. Kliimamuutusest tulenevate probleemide ja võimaluste kohta tehtud järelduste kokkuvõte. Kliimamuutuse üldine mõju Läänemere piirkonna sektoritele

Sektor

Võimalikud probleemid

Potentsiaalsed võimalused


Põllumajandus

Mõjustsenaariumides nimetatakse põllukultuuride keskmise saagi vähenemist Läänemere piirkonna lõunaosas, eriti Saksamaal.

Sojaoa ja maisi kasvatamiseks sobivate alade laienemine. Nisusaak peaks prognooside kohaselt kasvama kogu Läänemere piirkonnas, põllukultuuride keskmine saak peaks eeldatavalt suurenema Läänemere piirkonna põhjaosas.
Energiamajandus Üldiselt prognoositakse, et Läänemere piirkonnas suureneb suvel jahutustarve. Eelduste kohaselt peaks küttetarve talvel kliimamuutuse tõttu vähenema. Hüdroenergia potentsiaal peaks Rootsis ja Soomes suurenema. Hinnanguliselt kasvab tuuleenergia potentsiaal vähesel määral või ei kasva üldse – olenevalt stsenaariumist.
Elamu- ja veemajandus Prognooside põhjal suurenevad tormist tingitud varakahjud Saksamaal, muid Läänemere piirkonna riike ei ole käsitletud. Üleujutusoht eeldatavasti muutub, kasvades suuresti Soomes, ent ka teistes Läänemere piirkondades.  
Kogumajandus   Eelduste kohaselt ei mõjuta kliimamuutus Euroopa SKTd palju; see võib üksnes veidi kasvada. Suveturismi tingimused peaksid Läänemere piirkonnas kliimamuutuse tõttu paranema.
Metsandus Metsapõlengute oht süveneb üldjoontes kogu Läänemere piirkonnas. Senisest palju suurema metsakahjustuste ohu tingib metsa seisund pärast pungade puhkemist ja kooreüraskite rünnakuid. Saksamaal väheneb esmane netotoodang. Rootsis ja Soomes suureneb metsade liigiline koosseis. Kõikides Läänemere piirkonna riikides on oodata suuremat esmast netotoodangut (v.a Saksamaa, kus see eeldatavasti väheneb).
Tervis Õhu kvaliteet võib koos kliimamuutusega muutuda. Hinnangute kohaselt hakkab maapinnalähedane osoon mõnes Euroopa osas, eriti Saksamaal, suurenema. Teised Läänemere piirkonna riigid ei puutu eeldatavasti eriliste muutustega kokku. Prognooside kohaselt suurendab kõrgem temperatuur suremust isegi Põhja-Euroopas. Kliimamuutus ei peaks tööviljakust Läänemere piirkonnas eriti mõjutama, küll aga võib see juhtuda teistes maailmaosades.  
Looduskeskkond Liigiline koosseis hakkab muutuma. Rootsit puudutava uuringu kohaselt tekib suurem maalihete, erosiooni, kuristike ja mudavoolude oht. Liigiline koosseis hakkab muutuma. Mulla orgaaniliste süsinikuühendite sisaldus suureneb Saksamaal, ent kohati ka Rootsis ja Soomes (ainsad uuritud Läänemere piirkonna riigid).