Kolmandas etapis hinnatakse välja selgitatud mõju olulisust, et anda strateegilistes planeeringutes olulisimale mõjule suurim tähtsus. Mõju olulisust hinnatakse 3punktisel skaalal, kus:

  • 1 on väheoluline mõju,
  • 2 on mõõdukalt oluline mõju,
  • 3 on ülioluline mõju.

Kliimamõju olulisuse hindamisel pöörake erilist tähelepanu otsesele kliimamõjule, s.t teie ettevõttele iseloomuliku olelusringi konkreetsele etapile. Hinnake oma ettevõtte ja toote kliimamõju olemust võrreldes konkurentide omaga. Olulisuse hindamisel võib võtta arvesse järgmiseid aspekte:

  • keskkonnamõju (keskkonna kaitsetus, mõju ulatus ja sagedus);
  • finantsmõju;
  • probleemi olulisus teie huvirühmade jaoks (kliendid, töötajad jt);
  • kliimateemat käsitlevate õigusaktide nõuded.

Vormi kliimamõju olulisuse hindamiseks saab alla laadida "Seotud failidest" paremal.


Tagasi: Kliimamõju väljaselgitamine                                                            
Edasi: Kliimamõju SWOT-analüüsi koostamine