Kliimamõju SWOT-analüüs koostatakse neljas etapis.

1. Toote olelusringi etappide väljaselgitamine
2. Kliimamõju väljaselgitamine
          a) praegu ja           
          b) tulevikus
3. Kliimamõju olulisuse hindamine
4. Kliimamõju SWOT-analüüsi koostamine