Miks analüüsida ettevõtlusele avalduvat kliimamõju SWOT-analüüsi abil?


Keeruliste ja tihti vastuoluliste ilmastikuandmete kogumine ja korrastamine otsuste tegemiseks ettevõtluses võib olla raske ülesanne. Otsuste tegijad hindavad meetodit, mille abil saaks kirjeldada kõikehõlmavalt, ent lihtsalt kogu toote olelusringi ning teha kokkuvõtte kõige olulisematest kliimaaspektidest. Selleks soovitatakse üht uut meetodit, mis esitab tootega seotud ilmastikuandmed täiustatud SWOT-analüüsi kujul.

Kliimamõju SWOT-analüüsis saab arvesse võtta kliimamõju toote olelusringi kõikides põhietappides. Samuti saab juurde lisada kliimamõju olulisuse kvalitatiivse väärtuse. Peale selle võimaldab SWOT-analüüs teha toote jätkusuutlikkuse esialgse kvalitatiivse tundlikkusanalüüsi ning kaasata andmeesitusse potentsiaalsed võimalused ja ohud. Kliimamõju SWOT-analüüsi võivad koostada ettevõtted iseseisvalt, kuid seda võib teha ka ettevõtete ja kliimaekspertide ühistöös. Kliimamõju SWOT-analüüsi kavandamisest kliimaekspertide ja ettevõtete esindajate ühise ajurünnaku käigus võib kujuneda väärt kogemus, mille toel õpitakse, kui keerulised on kliimaprobleemid ettevõtete otsuste tegijate jaoks.

Kliimamõju SWOT-analüüs võib olla esimene samm, millega ettevõte saab alustada kliimaküsimuste või üldisemalt keskkonnaprobleemide käsitlemist. Seda saab kasutada veel põhjalikuma keskkonnajuhtimissüsteemi lähtekohana või olemasoleva süsteemi täiendamiseks kliimaküsimuste korral.


Alustage kliimamõju SWOT-analüüsi