Formål

BalticClimate blev implementeret fra 2009 til 2011 med henblik på at skabe forståelse for klimaændringer, både som en udfordring og som en mulighed for generel og bæredygtig udvikling af økonomien, miljøet og de sociale sektorer i landene omkring Østersøen. Projektet har gjort det muligt for kommuner samt lokale og regionale interessenter at håndtere spørgsmål om klimaændringer på en samarbejdende, koordineret og bæredygtig måde. BalticClimate har dermed gjort kommuner og regioner mere konkurrencedygtige fremover med henblik på at opretholde og udvide den fælles identitet, som findes i Østersøregionen.

De vigtigste resultater og erfaringer

De centrale resultater af projektet er dokumenteret i BalticClimate Toolkit. En række af de øvrige, hovedsageligt opsummerende, resultater og erfaringer kan findes på den generelle projekthjemmeside. BalticClimate, der oprindelig var et projekt inden for rammerne af programmet for Østersøregionen 2007-2013, fik status som flagskibsprojekt, der via udforskning af regionale og lokale virkninger af klimaændringerne understøtter EU's strategi for Østersøregionen. Projektet har bidraget til strategien, når det gælder afbødning af og tilpasning til virkningen af klimaændringerne, og bidrager dermed til at gøre Østersøregionen til et miljømæssigt bæredygtigt område. 

Figur 1. Processen bag projektet BalticClimate
(klik for at forstørre)

Fremgangsmåde

Processen bag projektet BalticClimate var opdelt i tre hovedfaser: Dataindsamling, sårbarhedsvurdering og kapitalisering (Figur 1).
De udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber, blev inddelt i 7 målområder (Figur 2), og en række dybere analyser fokuserede på udvalgte implementeringseksempler inden for transport, energi, boliger/bygninger og landbrug.

Udviklingen af strategier for og tiltag til klimaændringstilpasning og begrænsning af klimaændringens virkning tog hensyn til landskabsmæssige, socioøkonomiske, demografiske, økologiske og kulturelle faktorer for at opnå en generelt bæredygtig udvikling inden for hvert målområde.

På grundlag af de aktiviteter, som blev implementeret lokalt og regionalt under videnskabelig vejledning, blev fremgangsmåden generaliseret og integreret på dette Toolkit.

BalticClimate Toolkit er derfor blevet distribueret bredt for at fremme dets anvendelse (omkostningsfrit) i alle lande omkring Østersøen og yderligere mangfoldiggøre projektresultaterne på lokalt og regionalt niveau.

 

 
Figur 2. Målområderne i BalticClimate, projektpartnere og tilknyttede organisationer
(klik for at forstørre)  

Partnere

BalticClimate-teamet omfattede 23 partnere fra Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen og Sverige plus yderligere 16 tilknyttede organisationer fra bl.a. Rusland. De fem arbejdspakker i projektet blev styret tværnationalt af:

Academy for Spatial Research and Planning (ARL), Tyskland
Environmental Projects Ltd. (State Ltd “Vides Projekti”), Letland
Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR), Sverige
Regional Council of Central Finland, Finland
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEIT), Estland

Andre partnere (P) og tilknyttede organisationer (TO):

Estland
P: Harju regionalråd, Rapla regionalråd, det offentlige transportcenter i Harju, Saku kommune, Kehtna kommune, Kohila kommune

Finland
P: Jyväskylä regionale udviklingsselskab - Jykes Ltd, center for økonomisk udvikling, transport og miljø i Centralfinland.
TO: Byen Jyväskylä, byen Jämsä, Laukaa kommune, Uurainen kommune, byen Äänekoski, Muurame kommune


Tyskland
P: Westmecklenburg regionale planlægningsforening
TO: Tysklands forening af byer og kommuner, Sammenslutningen af tyske byer, kontoret for naturbeskyttelsesområdet Schaalsee

Letland
P: Ligatne kommune, Pārgauja kommune
TO: Letlands forening af lokale og regionale myndigheder

Litauen
P: Den litauiske republiks landbrugsministerium, Litauens institut for landbrugsøkonomi
TO: Panevezys regionskommune

Polen
P: West Pomeranian Business School

Rusland
TO: Pskov regionalforvaltning, Komitéen for spørgsmål omkring lokal selvforvaltning, Pskov State Polytechnic Institute, forvaltningen i Bezhanitzky Rayon


Sverige
P: Region Gävleborg, regionalrådet i Gävleborg, Söderhamn kommune, Gävle kommune
TO: Sandviken kommune, bygge- og miljømyndighederne; Swedish Geotechnical Institute