Det forventes, at temperaturen vil stige hen imod slutningen af det 21. århundrede. Temperaturstigningen er ujævnt fordelt over årstiderne; vintertemperaturerne forventes at ændre sig med 3-9 °C og sommertemperaturerne med 2-6 °C afhængigt af scenarie og område. Om vinteren stiger temperaturen mest i de nordlige dele af Østersøregionen, mens sommertemperaturen forventes at stige mest i de sydlige dele af regionen. Om foråret finder vi den største temperaturstigning over havområderne, fordi isen vil smelte tidligere. Maksimum- og minimumtemperaturerne forventes at ændre sig tilsvarende, men med en større stigning i minimumtemperatur om vinteren og maksimumtemperatur om sommeren (figur 1-6, klik for større billede).

Forkortelser:

ANN hele året (januar-december)
DJF vinter (december, januar, februar)
JJA sommer (juni, juli, august)
MAM forår (marts, april, maj)
SON efterår (september, oktober, november)


Figur 1. Ændringer i gennemsnitstemperatur for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie A2.


Figur 2. Ændringer i gennemsnitstemperatur for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie B2.


Figur 3. Ændringer i den gennemsnitlige maksimumtemperatur for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie A2.


Figur 4. Ændringer i den gennemsnitlige maksimumtemperatur for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre)og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie B2.


Figur 5. Ændringer i gennemsnitlig minimumtemperatur for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie A2.


Figur 6. Ændringer i gennemsnitlig minimumtemperatur for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie B2.

Se de vigtigste ændringer for andre klimaparametre: