Antal dage med snedække forventes at falde for alle årstider. Snedækket reduceres markant i de sydlige dele af Østersøregionen. Kun bjergrige regioner udviser et fald i snedække på mindre end 40% (figur 1 og 2, klik for større billede).

Forkortelser:

ANN hele året (januar-december)
DJF vinter (december, januar, februar)
JJA sommer (juni, juli, august)
MAM forår (marts, april, maj)
SON efterår (september, oktober, november)


Figur 1. Ændringer i gennemsnitlig varighed af snedække for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie A2.


Figur 2. Ændringer i gennemsnitlig varighed af snedække for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie B2.

Se de vigtigste ændringer for andre klimaparametre: