Den gennemsnitlige nedbørsmængde forventes at stige i hele Østersøregionen for alle årstider undtagen sommer. De største stigninger finder vi i regionens centrale dele om vinteren og langs den norske vestkyst. Om sommeren falder nedbørsmængden i den sydlige halvdel af regionen. I den nordlige del forbliver nedbørsmængden den samme eller stiger en anelse (0-20%). Den maksimale nedbørsmængde forventes at ændre sig på tilsvarende vis (figur 1-4, klik for større billede).

Forkortelser:

ANN hele året (januar-december)
DJF vinter (december, januar, februar)
JJA sommer (juni, juli, august)
MAM forår (marts, april, maj)
SON efterår (september, oktober, november)


Figur 1. Ændringer i gennemsnitlig nedbørsmængde for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 ( %). Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie A2.


Figur 2. Ændringer i gennemsnitlig nedbørsmængde for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie B2.


Figur 3. Ændringer i gennemsnitlig maksimal nedbørsmængde for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie A2.


Figur 4. Ændringer i gennemsnitlig maksimal nedbørsmængde for 2071-2100 sammenlignet med gennemsnittet for 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst til venstre), forår (MAM, øverst til højre), sommer (JJA, nederst til venstre) og efterår (SON, nederst til højre). Baseret på Rossby Centres regionale atmosfære-hav modelscenarie B2.

Se de vigtigste ændringer for andre klimaparametre: