Dennegennemgang præsenterer scenarier for klimaændringernes virkninger i Østersøområdet. Formålet med gennemgangen er at støtte fremtidige lokale analyser som en del af vurderingen af udfordringer og muligheder og som en del af rammerne for sårbarhedsvurderingen.

Virkningsscenarierne er blevet delt op i tre af de fire sektorspecifikke emner i BalticClimate: landbrug, energi og boliger/bygninger inklusive vand. Der blev ikke fundet scenarier for virkningerne i transportsektoren. Derudover indeholder gennemgangen scenarier for virkninger for økonomi, skovbrug, sundhed og miljø.

Forskningen inden for klimaændringer er et livligt og dynamisk område. Der kommer konstant ny viden. Som følge deraf er det umuligt at kortlægge alle tilgængelige scenarier for klimaændringens virkning på grund af aftaler om ophavsret, nye og reviderede versioner af scenarierne, samt den store andel af scenarier, der publiceres uden for den akademiske litteratur. Udfordringen er derfor at samle, strukturere og måske harmonisere denne viden. Dette er et forsøg på at illustrere stoffets tilgængelighed ved at præsentere over tredive påvirkningsscenarier med relevans for Østersøområdet.

Yderligere oplysninger om:

  • Videnskabelig baggrund for klimaændringernesvirkninger
  • Definition på scenarier og modeller

findes i Tilhørende filer til højre (på engelsk).


Link til andre afsnit: Scenarier for klimaændringernes virkninger