Til sidst skal resultaterne af analysen samles i en klima-SWOT. De aktuelle virkninger omfatter styrkerne (positive virkninger) og svaghederne (negative virkninger) i SWOT-analysen, mens de fremtidige virkninger præsenteres som muligheder (positive virkninger) og trusler (negative virkninger). Hvis fremtidige virkninger er blevet undersøgt i flere tidsperioder (f.eks. 2020-2030 og 2030-2050), medtages de alle under muligheder og trusler, og tidshorisonten for hver enkelt virkning angives under beskrivelsen af virkningen. De forskellige livscyklusfaser angives øverst i klima-SWOT-analysen. Klimavirkningerne i SWOT-analysen angives med samme farve, som gælder for den aktuelle livscyklus. Virkningens betydning (1- 3) skal også medtages i signaturforklaringen (enten som et tal eller et symbol).

Alternativt kan livscyklusfaserne markeres med et symbol, der repræsenterer den pågældende fase (som f.eks. et køretøj for transport eller en skraldespand for affaldshåndtering og genbrug). I dette tilfælde kan virkningernes betydning så markeres ved antallet af symboler (et til tre symboler foran beskrivelsen af hver enkelt virkning).

Et eksempel på en klima-SWOT kan ses i figur1. I dette eksempel har produktet en række vigtige klimarelaterede styrker og muligheder inden for produktion og transport af råvarer. Også inden for genbrug og affaldshåndtering bemærker man markante styrker. Der er imidlertid også nogle mindre svagheder med hensyn til genbrug og affaldshåndtering. Endvidere kan man se nogle betydelige trusler under produktion af råvarer.

Figur 1. Klima-SWOT (klik for at forstørre)

Skabelonen til udarbejdelse af klima-SWOT kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre. Boksen Eksempler indeholder en række eksempler på SWOT-analyser (på engelsk) fra erhvervslivet, som blev gennemført af studerende på universitetet i Jyväskylä under BalticClimate-projektet.


Tilbage til Analyse af klimavirkningernes betydning                   
Fortsæt med Fra klima-SWOT til klimastrategi