Udarbejdelsen af en klima-SWOT begynder med identificeringen af de vigtigste livscyklusfaser for virksomhedens hovedprodukt (fysisk produkt eller serviceydelse). Hvis virksomheden producerer mere end ét produkt, skulle der i princippet udarbejdes en særskilt klima-SWOT for hvert af dem, især hvis der er store forskelle på deres livscyklus. Men det at udarbejde en klima-SWOT for det vigtigste produkt giver allerede en temmelig god forståelse for de klimavirkninger, der gælder for virksomhedens aktiviteter. 

Figur 1 viser et eksempel på en typisk produktlivscyklus, som består af seks faser fra vugge (udvinding af råvarer) til grav (affaldshåndtering). Øverst til højre er angivet tre eksempler på produktlivscykler i boksen Eksempel. En løst skitseret beskrivelse af de vigtigste livscyklusfaser er tilstrækkeligt til brug i en klima-SWOT. Derfor bør antallet af livscyklusfaser, som tages i betragtning, holdes på et minimum (cirka 5, og absolut ikke over 10).

 

Figur 1. Typisk model af en produktlivscyklus 

Analyseværktøjet klima-SWOT kan også bruges til at vurdere klimavirkningerne på f.eks. en specifik branche eller region. I disse tilfælde er det ikke muligt at anvende livscyklusfaserne for et enkelt produkt som udgangspunkt for analysen. Alternativt kan de vigtigste processer eller sektorer erstatte livscyklusfaserne i denne type undersøgelse. Men det er vigtigt at bemærke, at analyseværktøjet klima-SWOT fra starten er udviklet med henblik på små og mellemstore virksomheder, og til dem anbefales produktbaserede undersøgelser, der inkluderer livscyklusperspektivet. Til brancher eller regioner kan andre typer af værktøjer til vurdering af klimavirkninger være mere velegnede.

Skabelonen for identificering af produktlivscyklus kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.


Tilbage til Hvordan udarbejdes en klima-SWOT                                                                       
Fortsæt med Identifikation af klimavirkninger