Næste trin er at identificere klimavirkningerne for samtlige livscyklusfaser. Både den aktuelle situation (i dag) og den nærmeste fremtid (år x) bør overvejes særskilt (figur 1). På samme måde skal både de positive og negative aspekter ved klimaændringerne behandles. Hvor langt ud i fremtiden, der skal kigges, varierer meget fra sag til sag. Organisationens strategiske tidshorisont bør være afspejlet i fremtidsperspektivet, og den kan være vidt forskellig for eksempelvis en mobiltelefonproducent og en stor energileverandør. For en mobiltelefonproducent er fremtidshorisonten måske kun nogle få år, mens en energiproducent er nødt til at planlægge på meget længere sigt, eftersom enhver investering kan lægge beslag på tilgængelige ressourcer og teknologier i årtier. Det er endvidere muligt at opdele fremtiden i mere end en periode (f.eks. 2020-2030 og 2030-2050), hvis fremtidsudsigterne ændrer sig markant over tid.

I denne fase af analysen bør man notere virkninger set ud fra såvel perspektivet "indefra ud" som "udefra ind".

"Indefra ud"drejer sig om virksomhedens virkninger på klimaændringerne. Til dette formål udarbejder man en liste og vurderer aktiviteternes virkninger på klimaet for hver enkelt livscyklusfase (dvs. udslip af drivhusgasser som følge af energiforbrug, trafik, transport, affaldshåndtering, placering, arealanvendelse mv.). Der bør så vidt muligt tages højde for virksomheds- eller branchespecifikke data. Hvis detaljerede data for drivhusgasser er tilgængelige, bør disse anvendes i bedømmelsen.
Figur 1.
Identifikation af klimavirkninger (klik for at forstørre)              

Selv om livscyklusperspektivet i en klima-SWOT understøtter hensyntagen til både direkte og indirekte klimavirkninger, så bør fokus i første omgang ligge på de direkte klimavirkninger, dvs. den livscyklusfase som præsenterer den aktuelle virksomhed.

Perspektivet "Udefra ind" ser på, hvordan klimaændringerne kan påvirke virksomhedens aktiviteter. Fremtidige klimascenarier kan bruges til at udarbejde en prognose over de forventede ændringer i temperatur, nedbør, snedække og vindforhold i regionerne for hvert enkelt livscyklusfase samt til at vurdere deres effekt på den aktuelle virksomhed. Endvidere involverer en "udefra-ind"-analyse en vurdering af virksomhedens position i forhold til konkurrenterne samt national og international klimapolitik og lovgivning.

 Skabelonen til identificering af klimavirkninger kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.

 

Tilbage til Identifikation af produktets livscyklusfaser                          
Fortsæt med Analyse af klimavirkningernes betydning