I den tredje fase vurderes betydningen af hver enkelt identificeret virkning, så de mest betydningsfulde virkninger kan få den højeste prioritet i den strategiske planlægning. Betydningen af hver enkelt virkning får karakter på en skala fra 1 - 3: 

  • Mindre virkning-  1
  • Middelsvær virkning- 2
  • Stor virkning- 3

Ved vurdering af klimavirkningers betydning skal man være særligt opmærksom på de direkte klimavirkninger, dvs. den fase af livscyklen som præsenterer ens virksomhed. Overvej virksomhedens og produktets klimavirkninger sammenlignet med konkurrenternes. Følgende spørgsmål kan tages med i overvejelserne i analysen af betydningen: 

  • Miljøvirkninger (miljøets skrøbelighed, aspektets omfang og hyppighed)
  • Økonomiske virkninger
  • Spørgsmålets betydning for interessenter (kunder, medarbejdere mv.)
  • Lovkrav i forbindelse med klimaspørgsmål

Skabelonen for analyse af klimavirkningers betydning kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.


Tilbage til Identifikation af klimavirkninger                                               
Fortsæt med af klima-SWOT