En klima-SWOT udarbejdes i fire faser:

1. Identifikation af produktets livscyklusfaser
2. Identifikation af klimavirkninger
          a) i dag og
          b) i fremtiden
3. Analyse af klimavirkningernes betydning
4. Udarbejdelse af klima-SWOT