Hvordan kan klima-SWOT anvendes til at formulere en klimastrategi for en virksomhed?

De grundlæggende klimastrategiske alternativer for en virksomhed er opsummeret i figur 1. De klimavirkninger, som blev identificeret i hvert hjørne af klima-SWOT-analysen, fører til klare strategiske alternativer.

De aktuelle styrker, som blev identificeret i klima-SWOT-analysen, bør gøres endnu stærkere som kilder til fortsat konkurrencefordele. Og tilsvarende bør de muligheder, som blev opdaget, udnyttes som grundlag for aktiv opbygning af fremtidige kilder til konkurrencefordele. De aktuelle klimarelaterede svagheder bør imødegås, enten ved at forbedre driften af virksomheden (f.eks. ved at investere i energieffektivitet eller bæredygtige energiløsninger), eller ved at overveje ændringer i produktporteføljen (nye produkter eller servicekoncepter, som er mere effektive med hensyn til udslip af drivhusgasser). 

Figur 1. Grundlæggende klimastrategiske alternativer for en virksomhed

Udviklingen i de potentielle trusler, som blev identificeret, bør følges aktivt. På et tidligt tidspunkt bør der udarbejdes tilpasningsplaner for at sikre en vellykket implementering af de nødvendige modforanstaltninger, hvis truslen skulle blive en realitet.

Med hensyn til klimastrategiske alternativer bør der formuleres en strategiplan for hver af de klimavirkninger, som blev identificeret i klima-SWOT-analysen (eller i det mindste for de vigtigste virkninger og dem, der forårsages direkte af virksomheden i løbet af produktets livscyklus). Det er enhver virksomheds individuelle, strategiske beslutning, hvad den vil opnå med sin klimastrategi, dvs. hvor langt den ønsker at gå med sine planer. Nogle virksomheder ønsker måske at opnå mere vidtgående innovationer omkring deres produkters og aktiviteters klimavirkning, mens andre er tilfredse med mindre skridt.

For hver strategiplan bør der fastlægges et mål, som beskriver den ønskede forandring. Derefter skal der vedtages og beskrives en række konkrete foranstaltninger (procedurer, aktiviteter, forbedringer), som er nødvendige for at opnå dette mål. Endvidere er det nødvendigt at fordele ansvaret for implementering af planen og evaluere, hvilke ressourcer det vil kræve. Ressourcer kan naturligvis betyde økonomiske ressourcer til nye investeringer samt udvikling af processer eller produkter, men det er ikke begrænset til det. Andre vigtige ressourcer, som også bør tages med i betragtning under udarbejdelse af en strategiplan, omfatter den tid, det vil tage at implementere planen, samt organisationens kompetencer. Det kan kræve intensiv træning af medarbejderne at udvikle de kompetencer, som er nødvendige for at implementere nye klimastrategier. I strategiplanen skal også være indeholdt et budget, som tager højde for alle de forskellige typer ressourcer, som er nødvendige. Og endelig skal strategiplanen have en detaljeret tidsplan for de vedtagne foranstaltninger samt indikatorer for evaluering af strategiplanens status.

Skabelonen til formulering af en virksomheds klimastrategi kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.


Tilbage til Udarbejdelse af klima-SWOT