Hvorfor skal man analysere klimaets virkninger på erhvervslivet i form af en SWOT?


Indsamling og organisering af komplekse og ofte modstridende klimainformationer til erhvervslivets beslutningsprocesser kan være en kompliceret opgave. Erhvervslivets beslutningstagere foretrækker en metode, som resulterer i et generelt, men enkelt billede, der dækker hele produktets livscyklus og opsummerer de vigtigste klimaaspekter. Derfor foreslås det at benytte en ny metode til at redegøre for produktrelaterede klimainformationer i form af en forbedret SWOT-analyse.

I en klima-SWOT kan man tage højde for klimavirkninger i alle produktets vigtigste livscyklusfaser. Ligeledes kan der medtages en kvalitativ vurdering af klimavirkningernes betydning. Endvidere giver SWOT-formatet mulighed for en grov, indledende, kvalitativ følsomhedsanalyse af produktets bæredygtighed ved at medtage de potentielle muligheder og trusler i præsentationen. En klima-SWOT kan udarbejdes virksomhederne selv, eller den kan udvikles i et samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter. At lave udkast til en klima-SWOT i en fælles brainstorming mellem klimaeksperter og virksomhedsrepræsentanter kan være en effektiv læringsproces for erhvervslivets beslutningstagere, når det gælder klimaspørgsmålenes kompleksitet.

En klima-SWOT kan være virksomhedens første skridt i retning af at inddrage klimaspørgsmål i deres overvejelser — eller miljøspørgsmål i det hele taget. Den kan endvidere bruges som udgangspunkt for et mere omfattende miljøstyresystem, eller den kan være et parallelt værktøj, der supplerer et eksisterende system omkring klimaspørgsmål.


Start Klima-SWOT-analysen