Blokken modforanstaltninger belyser

De handlinger, som er nødvendige for at imødegå udfordringerne, og udnytte de muligheder, som klimaændringerne skaber, og den udmunder i en lokal handlingsplan som svar på klimaændringerne.  

I vil lære mere om modforanstaltningerne i sig selv, men også om hvad der fremmer og bremser implementeringen af disse foranstaltninger. Der skal besvares fem spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af en lokal handlingsplan:

  1. Hvad er de vigtigste styrker og svagheder, når det gælder om at imødegå ændringerne inden for jeres lokalområde eller økonomiske aktivitet?

  2. Hvad er de vigtigste modforanstaltninger, når det gælder om at imødegå udfordringer og udnytte muligheder?

  3. Er der nogen huller med hensyn til ansvarsfordeling og samarbejdsområder mellem nøgleaktørerne, når det gælder om at imødegå klimaændringerne i jeres område?

  4. Hvor er der huller, og hvad har I lært af gennemgangen af blokkene dataindsamling, eksponering og følsomhed samt modforanstaltninger?

  5. Hvad bliver de vigtigste punkter, og hvem skal være hovedaktører i jeres lokale handlingsplan som svar på klimaændringerne?

Vi foreslår, at I starter med en halv dags (fire timers) workshop, der beskæftiger sig med spørgsmål 1 til 3. Denne workshop munder ud i to lister, én over jeres vigtigste styrker og svagheder, når det gælder tilpasningsevne over for klimaændringer, og én over de vigtigste huller, når det gælder samarbejde omkring og ansvar for de forskellige modtræk mod klimaændringerne. Procesgruppen mødes derefter for at opsummere de vigtigste resultater fra blokkene dataindsamling, eksponering og følsomhed samt første del af blokken modforanstaltninger. Derefter kan I arrangere en workshop henvendt til de personer, der blev identificeret som slutbrugere i Øvelse A - Kortlægning af interessenter og dem, der er nøgleaktører, når der skal træffes modforanstaltninger i henhold til jeres lokale handlingsplan. Resultatet af denne workshop bliver et udkast til jeres lokale handlingsplan til imødegåelse af klimaændringerne.

Blokken modforanstaltninger består af tre øvelser: