Proceslederen kan bruge følgende spørgsmål til at strukturere evalueringen:

a. Hvor relevant var øvelsens fokus?

           1. For jeres lokalområde eller jeres specifikke økonomiske aktivitet?

          2. For den gruppe mennesker, som deltog i øvelsen
 (giv en kort beskrivelse af de kompetencer/stillinger, der var repræsenteret i gruppen) 

a. Hvor relevant var øvelsens resultat? Kunne det anvendes i det daglige arbejde? Udvidede det deltagernes perspektiv? Ingen af delene? Hvorfor ikke?

c. I hvor høj grad bidrog øvelsens analytiske struktur til at gøre resultatet relevant og brugbart? Forslag til ændringer?

d. I hvor høj grad gjorde diagrammer, billeder, koncepter og andet materiale, som indgik i øvelsen, det lettere for deltagerne at tænke analytisk og kreativt? Hvad kunne man gøre i stedet?

Evalueringen udføres ved hjælp af korte notater eller markeringer for hvert punkt i nedenståendediagram, for gruppen som helhed eller for hver enkelt deltager. (Kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre)
Proceslederen kan også udarbejde sine egne evalueringspørgsmål!

  Sur smiley Neutral smiley Glad smiley Kommentarer
a) 1        
a) 2        
b)        
c)        
d)        

 

Start øvelserne i blokken eksponering og følsomhed