Det overordnede spørgsmål, som stilles i blokken eksponering og følsomhed, er:           

Hvad er de vigtigste, klimatiske og socioøkonomiske ændringer/belastninger, som vil påvirke udfordringerne og mulighederne i jeres lokalområde eller jeres økonomiske sektor?

For at kunne besvare det spørgsmål gennemføres der fire øvelser, som beskæftiger sig med de centrale aspekter.

  1. Definér jeres verdenssyn, dvs. hvordan I mener, verden vil forandre sig fremover, og hvilke sandsynlige følgevirkninger det vil have for jeres lokalområde (Øvelse I - Hvordan kunne fremtidens samfund se ud?).

  2. Kortlæg, hvordan klimaet sandsynligvis vil ændre sig fremover i jeres område (bestem hvilke ændringer, der vil være vigtigst, efter hvordan de vil påvirke jeres lokalområde) (Øvelse II - Kortlægning af klimabelastninger).

  3. Kortlæg de ikke-klimatiske spørgsmål, der vil have betydning for sårbarheden i jeres område, og bestem i hvilken udstrækning disse belastninger vil forstærke eller svække de udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber (Øvelse III - Kortlægning af socioøkonomiske belastninger).

  4. Vurdér, hvordan de mest kritiske klimabelastninger ville påvirke jeres lokalområde (en mere generel vurdering af alle samfundsaktiviteter) eller jeres økonomiske sektor (en mere detaljeret analyse af indvirkningerne på en bestemt aktivitet) (Øvelse IV - Lokal følsomhed).

Vi foreslår, at I starter med en halvdags (fire timers) workshop til øvelse I, II og III, som derefter munder ud i en liste over de mest kritiske klimabelastninger, der påvirker jeres lokalområde. Derefter kunne I afholde en workshop, der henvender sig til folk med omfattende viden om, hvordan den lokale økonomi og områdetsfysiske struktur har ændret sig eller sandsynligvis vil ændre sig fremover, for at gennemgå øvelse IV. Med disse personers dybe kendskab til jeres lokalområde eller sektors svage og stærke sider kan I få et væsentligt bidrag til vurdering af konsekvenserne af de vigtigste klimatiske og socioøkonomiske spørgsmål. Resultatet af denne workshop kunne så være en liste over de mest følsomme sektorer og/eller aktiviteter.

Afhængigt af, hvor vigtige I mener de ikke-klimatiske ændringer er for sårbarheden over for klimaændringer i jeres lokalområde, kan I gennemgå øvelse III på forskellige måder. Hvis I mener, at ikke-klimatiske ændringer kun vil have mindre betydning for jeres specifikke analyseopgave, så kan de potentielle belastninger, som er anført i spørgeskemaet i øvelse III, rangordnes systematisk baseret på det fremtidige scenarie og klimabelastningerne. I skal så forsøge at svare på, om de efter al sandsynlighed vil forstærke problemerne eller give endnu bedre forudsætninger for at udnytte mulighederne. Hvis I mener, at ikke-klimatiske ændringer vil have stor virkning for jeres sårbarhed over for klimaændringer, så foreslår vi, at I uddeler spørgeskemaet til en bredere personkreds for at ramme de vigtigste slutbrugere, som er identificeret i Øvelse A - Kortlægning af interessenter. Derefter anvender I undersøgelsens resultater til at bestemme de mest afgørende ikke-klimabelastninger, som jeres lokalområde eller økonomiske sektor står overfor.

Start med Øvelse I - Hvordan kunne fremtidens samfund se ud?