Strategisk planlægning tager højde for fremtidens behov og skaber dermed en løsning, som forebygger kommende konflikter.


Strategisk planlægning er et værktøj til positiv fremtidig udvikling

Formålet med strategisk planlægning er at sikre mulighederne for positiv fremtidig udvikling i regionen. Ved at identificere de mest afgørende spørgsmål for regionen og/eller området forsøger den strategiske planlægning at imødekomme de fremtidige behov. Strategisk planlægning bør også forudsige eventuelle konflikter mellem forskellige interesser (politiske, økonomiske, finansielle, miljømæssige mv.) og dermed udarbejde en løsning, der forebygger fremtidige konflikter.

En af de største usikkerheder omkring fremtiden, klimaændringerne, bør implementeres i den strategiske planlægning. Strategisk planlægning bør gennemføres i temmelig stor målestok, fordi det giver mulighed for et mere helhedsorienteret perspektiv. Ved strategisk planlægning ligger fokus i højere grad på områdets generelle funktionalitet i fremtiden, når de kommende økologiske, økonomiske, sociale og demografiske behov tages i betragtning. 

Identificér og støt udviklingen omkring arealanvendelse i området

Strategiplaner kan udarbejdes på forskellige niveauer: kommunalt, tværkommunalt eller regionalt. Tematiske strategiplaner er et andet godt værktøj, når målet er at fremme mulighederne for en bestemt aktivitet (f.eks. turisme) i et bestemt område – og at finde koblingerne mellem de forskellige områder i regionen.

Strategisk planlægning bør også motivere til samarbejde mellem de forskellige interessenter; samarbejdet kan stimuleres ved at anerkende de forskellige interessenters motiver og forstå vigtigheden af deres forskellige perspektiver.

Strategisk planlægning samler forskellige aktører – det er ikke nødvendigvis dem alle, der er involveret i planlægning på kommunalt (eller regionalt) niveau. Strategiplaner kan også være tematiske, f.eks. omkring energi eller mobilitet. Strategisk planlægning er at fremme en bestemt valgt retning.

Implementering af strategiplaner kan sikres via regionale, generelle eller detaljerede planer. Eftersom strategiplanerne i mange tilfælde ikke er juridisk bindende, spiller overvågningen af den udarbejdede strategi en afgørende rolle. Planlægningsbeslutninger, som modarbejder strategien, kan hurtigt føre til tab af de fordele og muligheder, som skulle opnås gennem strategiplanen.


Se endvidere de øvrige kategorier omkring planlægning med henblik på afbødning af og tilpasning til klimaændringer:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarier
» Tæt og varieret bymæssig bebyggelse
» Bæredygtig transport
» Energieffektivitet
» Et behageligt og sundt miljø
» Medinddragelse af offentligheden og interessenter
» Omkostninger