Det bebyggede miljø bør planlægges på en måde, så det bliver behageligt og sundt. Planlæg områder, som er økologisk bæredygtige.


Beskyt lokal økologisk mangfoldighed, også når klimaet ændrer sig

Grønne områder og parker bør være et af udgangspunkterne i byplanlægning. Eksisterende grønne områder inden for byområdet bør bevares og om muligt udvides for at etablere et sundt og mangfoldigt økosystem i byen. Skovområder i byer kan også fungere som korridorer for frisk og kølig luft samt yde beskyttelse mod kraftig blæst. Skove, parker og grønne tage i byerne udgør både rekreative områder og bufferzoner mod oversvømmelse. 

I forbindelse med klimaændringer kan de forskellige dyrearters fødesøgningsområde ændre sig. Arternes tilpasning til nye miljøer kræver økologiske korridorer, som gør det muligt at migrere eller ekspandere til nye, mere velegnede områder. De nuværende økologiske serviceydelser skal sikres, også for kommende generationer. 

Støt løsninger, som skaber grønne trivsels- og rekreationsområder

Kolonihaver, kommunale haver, taghaver og andre former for landbrug i lille målestok nær byerne giver plads til havedyrkning og produktion af lokale fødevarer. Transportbehovet falder, når sommerhuse og haver er placeret inden får rækkevidde af det kollektive transportnet. Kolonihaver er som regel opført med henblik på fritidsbrug, og stiller dermed ikke så store krav til infrastruktur som boligområder. Men presset for at ændre disse områder til permanente boliger vil skabe et behov for kraftigere infrastruktur og serviceydelser og kan dermed føre til en geografisk spredt struktur. 

Et behageligt og sundt miljø omfatter også rekreative områder. Skove samt kulturelle og historiske landskaber bør også bevares med dette formål for øje. Ud over de lokale beboere kan også den lokale turisme have gavn af grønne områder, naturparker mv.

Se endvidere de øvrige kategorier omkring planlægning med henblik på afbødning af og tilpasning til klimaændringer:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarier
» Tæt og varieret bymæssig bebyggelse
» Bæredygtig transport
» Energieffektivitet
» Medinddragelse af offentligheden og interessenter
» Strategisk planlægning
» Omkostninger