Bærekraftig transport må fremmes.


Minimer reisebehovet

Regionene må designes slik at de minimerer reisebehovet for både folk og varer. Størrelsen og dimensjonene av den fysiske infrastrukturen må minimeres og optimeres. Når det gjelder utvikling av mobilitetsplaner for regioner, kan myndigheter, skoler og større selskaper oppmuntres til å finne ut hvilke behov borgerne og kundene har, og lage bærekraftige transportalternativer mer attraktive. I tillegg må mobilitetskonsepter som involverer selskaper og pendlere fremmes. 

Maksimer løsninger som oppmuntrer til bruk av ikke-motorisert trafikk

Løsninger som oppmuntrer til å gå, sykle og bruke offentlig transport, må foretrekkes. Gang- og sykkelstier bør danne et nettverk som dekker alle viktige tjenester i området og oppmuntrer til å gå eller sykle til hverdagslige reisemål som arbeid, skole, tjenester og butikker. Regulering av parkeringsplasser og bilfrie soner bør fremmes. I tillegg kan kjøretøyer med lave CO2 utslipp, f.eks. elektriske biler eller biogassbiler, oppmuntres ved hjelp av «gulrøtter» som særlige parkeringsprivilegier i bystrøk.

Særlig oppmerksomhet bør vies sykkelparkering; det må reserveres plass til dette når området planlegges – særlig nær tjenester. Temaplaner for ikke-motorisert trafikk samt gang- og sykkelstier er gode planleggingsverktøy. Gågater og offentlige rom av høy kvalitet øker attraktiviteten av bysenteret og fremmer forretningslivet i området. 

Maksimer bruken av offentlig transport

Offentlige transportforbindelser, ruter og ruteplaner må være lett tilgjengelig på Internett. Bærekraftige og integrerte bytransportplaner for offentlig transport i området/regionen er til hjelp når ulike trafikkformer skal knyttes sammen. Buss- og togtjenester må knyttes sammen for å sikre god overgang fra én transportmåte til en annen. Analyse av det svakeste leddet i jernbane- og veinettverket er til hjelp i planleggingen. Alt dette er også nyttig for turismen.

Se også andre kategorier innen planlegging for skadebegrensning av og tilpassing til klimaendring:

» Lokalt klima og fremtidige klimascenarioer
» Kompakt og mangfoldig urban struktur
» Energieffektivitet
» Et komfortabelt og sunt miljø
» Befolkningsdeltakelse og involvering av interesseparter
» Strategisk planlegging
» Kostnader