I afsnittet om generelle socioøkonomiske data har I allerede opgjort den samlede andel af landbrugsjord. Nu kan I gå mere i detaljer med hensyn til, hvordan denne landbrugsjord rent faktisk udnyttes. Hvad er de vigtigste afgrøder eller dyrehold? Det er også godt at vide, hvor store landbrugene i området er.

Forslag til statistiske indikatorer, som kan indsamles:

  • Landbrugsjord opdelt efter aktivitetstype
  • Vigtigste afgrøder og dyrearter
  • Antal landbrug opdelt efter størrelse
  • Energiforbrug opdelt efter aktivitet

Tilbage