Der bør indsamles data for vej-, bane-, skibs- og lufttransport samt let transport, og disse bør opdeles i kollektiv og privat transport og fragttransport. Blandt nyttige statistiske indikatorer kan nævnes: de forskellige transportformers andel af den samlede transport, de vigtigste retninger samt formålet med transporten. Den sidste type information er vanskelig at indhente, men kendskab til folks begrundelse for at rejse er et værdifuldt udgangspunkt, når det gælder om at begrænse trafikpropper og undgå unødvendig transport (og dermed reducere udslippet af drivhusgasser).

Forslag til statistiske indikatorer, som kan indsamles:

  • Transport opdelt efter type
  • Vigtigste retninger efter type
  • Vigtigste retninger efter trafikmængde
  • Transportformål
  • Brug af alternative brændstoffer
  • Adgang til kollektiv transport
  • Adgang til sikre cykelruter

Tilbage