Energiproduktion er ofte den største kilde til udslip af drivhusgasser. Derfor er det afgørende at forstå, hvordan elektricitet og varme produceres. Dette kan ledsages af en oversigt over det samlede forbrug og de største forbrugere. På grund af eksport til og import fra andre områder, stemmer produktion og forbrug ikke altid overens. Det kan indikere, at der eventuelt er behov for og fordele ved at samarbejde med tilstødende områder.

Forslag til statistiske indikatorer, som kan indsamles:

  • Samlet energiproduktion
  • Opdeling i vedvarende og ikke-vedvarende energikilder
  • Energiproduktion efter brændselstype
  • Opdeling af energiforbrug (varme, elektricitet)
  • De største energiforbrugere

Tilbage