En oversigt over de lokale bygninger omfatter information om boliger, kontorer, offentlige og industrielle bygninger mv. Indledningsvist bør I skaffe en oversigt over, hvor mange og hvilken type bygninger der er i området. Er de overvejende placeret i den eksisterende bystruktur eller i bebyggede områder, eller ligger de spredt ud i landskabet? For at gøre dataene klimarelevante bør I forsøge at sætte jer ind i, hvor stor en del af det samlede energiforbrug opvarmning, elektricitet og andre energirelevante forbrugstyper udgør. På samme måde kan der laves en kobling til transport- og energiområdet ved at opgøre, hvor mange husholdninger der er afhængige af privat biltransport

Forslag til statistiske indikatorer, som kan indsamles:

  • Samlet areal opdelt på bygningstype
  • Procentdel af bymiljø
  • Indbyggere opdelt efter bygningstype
  • Adgang til kollektiv transport
  • Adgang til sikre cykelruter
  • Adgang til offentlige serviceydelser
  • Energiforbrug per m2, opdelt efter bygningstype

Tilbage