Kendskab til det samlede udslip af drivhusgasser i det område eller den sektor, I fokuserer på, er vigtigt for at kunne begrænse virkningerne af klimaændringerne. Derfor bør der ikke tages let på denne opgave. Selv om der ikke foreligger lokale data, bør der udarbejdes et skøn. Nedenfor følger en række forslag:

  • Samlet udslip fra energiproduktion, transport, landbrug og øvrige aktiviteter
  • Udslip fra energiproduktion opdelt efter produktions-/brændselstype
  • Udslip fra energiforbrug opdelt efter type (opvarmning, elektricitet)
  • Udslip fra de vigtigste energiforbrugere
  • Udslip opdelt efter de største udledere af drivhusgasser
  • Udslip fra transport opdelt efter befordringsmiddel og/eller formål
  • Udslip fra landbruget opdelt efter kilde
  • Udslip fra bygninger opdelt efter type
  • Udslip fra boliger/bygninger opdelt efter kilde

Kendskab til de vigtigste kilder til udslip af drivhusgasser er det første skridt i arbejdet med de største udledere. Derfor bør I få et overblik over det samlede udslip af drivhusgasser. Dette kan gøres i kombination med mere specifikke indikatorer, som f.eks. udslip opdelt efter kilde eller sektor. Sektorerne bør opdeles, så de angiver de mest relevante brancher eller øvrige aktiviteter.

Derefter bør der gennemføres en mere detaljeret analyse. Afhængigt af, om I fokuserer på en sektor, kan I forsøge at anvende de mest velegnede indikatorer til at skaffe jer et overblik, der gør det muligt at identificere problemområder.


Tilbage til Data, der er relaterede til klimaændringer
Fortsæt til Fremtidens klima