For at vide hvordan klimaet ændrer sig, og hvordan fremtidens klima bliver, benytter man klimamodeller til at udarbejde klimascenarier.

Inden for rammerne af projektet BalticClimate er der udarbejdet fremtidige klimascenarier, som I kan finde under Tilhørende filer øverst til højre, for målområder i Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Rusland og Sverige (se Figur 1). I kan anvende informationen fra disse rapporter til at fastlægge det fremtidige klima i jeres område. Hvis jeres område ikke hører til et af disse målområder, kan I bruge den information, som er angivet i de generelle fremtidige klimascenarier for Østersøregionen.

For at gennemføre lokale analyser af de udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber, er der også behov for at vide, hvilken effekt klimaændringerne sandsynligvis vil have på samfundsaktiviteterne i lokalområderne. Dette er et afgørende trin i analyseprocessen, hvor man kobler ændringerne i klimasystemet til deres virkninger på samfundsaktiviteterne i lokalområderne. På denne måde udbygger og understøtter scenarierne for virkningerne jeres diskussioner om, hvad der vil ske, og belyser følsomhedselementet af sårbarheden.

For at undersøge de potentielle virkninger, som klimaændringerne vil have i jeres område, kan I se på gennemgangen af scenarierne. Denne gennemgang præsenterer de tilgængelige scenarier for klimaændringernes virkninger for Østersøregionen. Dens formål er at understøtte fremtidige lokale analyser i forbindelse med vurderingen af udfordringer og muligheder og sårbarhedsanalysen.

Figur 1. Målområder i projektet BalticClimate (klik for at forstørre)


Tilbage til Udslip af drivhusgasser
Fortsæt til Øvelse A - Kortlægning af interessenter