1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

Før I påbegynder analysen af de udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber, bør I gøre jer fortrolige med klimaændringerne og den indvirkning de efter jeres mening vil have på jeres region, herunder de chancer (muligheder) og problemer (udfordringer), som kan opstå. Det skaber en fælles platform for procesgruppen. 

Formål

Formålet med denne øvelse er systematisk at rangordne de udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber inden for jeres område, økonomiske aktivitet eller sektor. 

Data fra andre øvelser

Fremtidens klima i jeres region 

Resultat

En liste over klimarelaterede udfordringer og muligheder rangordnet efter, hvor store I mener udfordringerne og mulighederne er, og inden for hvilken tidshorisont de vil indtræffe. Resultatet vil danne grundlag for Øvelse II og Øvelse III, der drejer sig om kortlægning af klimatiske og socioøkonomiske belastninger og Øvelse IV vedrørende lokal følsomhed.


Materialer og forberedelse
  • Flipover-ark, post-it-lapper og røde tuschpenne.

  • Forbered et flipover-ark som vist i figur 1 nedenfor. Hvis I arbejder med forskellige geografiske områder eller med forskellige økonomiske sektorer, skal der udarbejdes et ark for hvert område eller sektor. Opdel arket i fem sektioner, både vandret og lodret, for at gøre det lettere at dokumentere resultatet i skemaform.

  • Vandret akse: tidshorisont for identificerede udfordringer og muligheder (f.eks. fra i dag til 2020 eller 2050 eller 2100)

  • Lodret akse: udfordringens eller mulighedens betydning, fra stor til lille.


Figur 1. Gitterdiagram, der viser omfanget af de udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber, og den tidshorisont de vil indtræffe inden for
(Kan downloades fra punktet Tilhørende filer øverst til højre)  

Øvelsesvejledning

Gennemfør denne øvelse for ét lokalområde eller én økonomisk sektor ad gangen. På samme måde bør udfordringer og muligheder gennemgås hver for sig.

1. Start med det første lokalområde eller økonomiske sektor. Skriv de vigtigste udfordringer, som I står overfor nu eller vil stå overfor i fremtiden, på post-it lapper. Dette gøres af hver enkelt deltager.

a) Præsentér de udfordringer, som hvert enkelt gruppemedlem har identificeret individuelt, og gennemgå i plenum hvordan I vil placere post-it-lapperne med udfordringerne i det forberedte gitterdiagram med hensyn til:

  • Udfordringens betydning: Hvor stor mener I virkningen vil være på jeres lokalområde eller økonomiske sektor?

  • Tidshorisont: Hvornår mener I denne udfordring vil indtræffe eller blive betydningsfuld nok til at retfærdiggøre samfundsmæssige indgreb? Nu? Hele tiden? I fremtiden? På specifikke tidspunkter, som f.eks. under en krise? Gennemgå de udfordringer, som der er usikkerhed omkring.

b) Når udfordringerne er blevet placeret i gitterdiagrammet, skal I identificere dem, som er specifikt relateret til klimaet, og markere dem med en rød tuschpen. Skriv også, hvorfor og på hvilken måde.

c) Tilføj eventuelle yderligere klimarelaterede udfordringer.  

2. Gentag den samme øvelse (trin a—c) (med et nyt gitterdiagram og post-it- lapper), men denne gang for de muligheder som klimaændringerne skaber. 

3. Gentag øvelsen vedrørende udfordringer/muligheder for eventuelle andre lokalområder eller økonomiske sektorer.

4. Dokumentér jeres diagrammer, og gem dem for at gøre det lettere at gennemføre Øvelse II, III og IV. Uddel diagrammerne til alle deltagere i procesgruppen. Disse diagrammer kan bruges til at gøre nye deltagere, som støder til processen på et senere tidspunkt, fortrolige med processen.


Tilbage til Øvelse B - Identifikation af eksisterende politikker og tiltag                   
Fortsæt til sårbarhedsanalysen