1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

Politiske redskaber og tiltag bruges til at styre territorier og organisationer i en bestemt retning. For at gøre det lettere at identificere og planlæggeden optimale politiske intervention, der udnytter potentielle muligheder eller tilskynder til tilpasning til klimaet og begrænsning af dets virkninger, er det afgørende at vide, hvilke politikker og tiltag, der allerede anvendes, samt hvad deres vigtigste mål er.

Formål

Denne øvelse har til formål at udarbejde en liste over de mest relevante politikker, politiske redskaber og tiltag for den sektor, I ønsker at fokusere på. Den vil indeholde de specifikke klimapolitikkerfor hvert niveau, nationalt, regionalt og lokalt. De principper, I udvikler, vilgive en identifikation af, , hvad der allerede er gjort, hvad der stadig mangler at blive gjort, hvilke tiltag der eventuelt kunne understøtte jeres arbejde, hvor grænserne for jeres handlemuligheder går, og hvem I skal kontakte for at gøre det lettere at gå ud over disse grænser.

Data fra andre øvelser

Hjemmesider samt officielle nyhedsbreve eller registre fra myndigheder eller administrative enheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau giver ofte et overblik over de politiske redskaber. Lovgivningen generelt og specifikke love, direktiver og andre dokumenter af strategisk relevans som f.eks. lokalplaner eller specifikke vejledninger og planer for energi, transport, boliger/bygninger og landbrug – ikke kun juridisk bindende politiske redskaber – bør tages i betragtning.

Resultat

2 skemaer: Et, der indeholder navnene på de vigtigste politiske redskaber og planer, deres formål og omfang samt ansvarlige institutioner, samt et, der indeholder en liste overpolitikker og tiltagtilafbødning af og tilpasning til klimaændringer. Begge skemaer kan downloades via punktet Tilhørende filer øverst til højre.

Skema 1. Relevante politiske redskaber og planer i den valgte sektor

Politiske redskaber og planer Formål Anvendelsesområde Ansvarlige institutioner

     

     
   
 


Skema 2. Politikker og tiltag omkring afbødning af og tilpasning til klimaændringer
 

Hvilke politikker og tiltag (inden for sektorerne transport, boliger/bygninger, energi og landbrug) beskæftiger sig allerede med afbødning af og tilpasning til klimaændringer? 

På nationalt niveau: 
På regionalt niveau: 
På målområdeniveau:


Materialer og forberedelse

  • Forbered et flipover-ark med en liste over foreslåede myndigheder og administrative enheder. Det vil være en god idé, hvis proceslederen personligt diskuterer listen med politikere eller personer, der ved noget om ansvarsområder eller kompetencer, og eventuelt inviterer dem til mødet.
  • Forbered en liste med internetadresser og postadresser for at gøre det lettere at kontakte beslutningstagere og interessenter. 

Øvelsesvejledning

  1. Proceslederen præsenterer øvelsens formål og ønskede resultat.
  2. Proceslederen præsenterer de 4 områder (transport, energi, boliger/bygninger og landbrug) på et flipover-ark.
  3. Proceslederen præsenterer de forskellige planlægningsniveauer.
  4. Gruppen udvælger et område og søger efter eksisterende politiske redskaber på de forskellige niveauer i relation til området (skema 1).
  5. Derefter diskuterer I de politiske redskaber og foranstaltninger, I har fundet, og inddeler dem i kategorier (skema 2).  

 
Tilbage til Øvelse A - Kortlægning af interessenter     
Fortsæt til Øvelse C - Udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber