1. Indledning 4. Resultat
2. Formål 5. Materialer og forberedelse
3. Data fra andre øvelser 6. Øvelsesvejledning


Indledning

For at I kan udnytte de muligheder, og effektivt imødegå de udfordringer, som klimaændringerne skaber, og for at I kan implementere jeres planer, er det nødvendigt at involvere de vigtigste interessenter. Tænk over, hvem I ønsker at involvere, hvordan og hvorfor I ønsker at involvere dem, samt hvornår de skal involveres. Interessenter kan bidrage med nye perspektiver, viden, erfaring, indflydelse, og deres støtte vil være nødvendig under beslutningstagningen og implementeringen. I henhold til IPCC (2007a)er interaktion med interessenter nødvendig for at opnå øget bevidsthed og bedre beslutningstagning i forbindelse med klimaændringer. 

Det kan være nødvendigt at involvere forskellige interessenter på forskellig vis. Nogle af dem ønsker I måske at involvere i kernegruppen, hvor de løbende kan bidrage med ideer, mens andre måske kun behøver at blive involveret i bestemte faser. For nogle interessenters vedkommende er det tilstrækkeligt, at kommunikere med dem for at øge deres bevidsthed omkring spørgsmålet og sikre sig deres støtte. Andre har betydning på grund af deres indflydelse og kontaktflader til andre interessenter. Involvering af interessenter er en proces, der kræver aktiv styring. Når I modtager bidrag fra interessenter, bør I planlægge, hvordan I vil indarbejde resultaterne af deres medvirken i processen.

Formål

At identificere de vigtigste interessenter i jeres område eller sektor, som I ønsker at involvere i processen omkring sårbarhedsanalysen.

Data fra andre øvelser

Interessentgrupper

Resultat

En liste over vigtige interessenter inklusive ansvarsområder og en plan for deres medvirken.

Materialer og forberedelse

 • Forbered et flipover-ark med skema 1 nedenfor (kan downloades fra Tilhørende filer øverst til højre).

Skema 1. Kortlægning af interessenter 

Navn Organisation Ansvarsområde / Indflydelsessfære Plan for involvering
       
       
       


Øvelsesvejledning

 1. Tænk først over hvilke interessenter der allerede er involveret i processen med at gennemføre denne sårbarhedsanalyse. Tænk derefter over hver enkelt interessents betydning og ansvarsområde. Udfyld listen over interessenter med denne information. Udarbejd en særskilt liste for hver sektor, hvis der skal fokuseres på mere end én.

 2. For at afgøre hvilke yderligere interessenter I ønsker at inddrage for hver sektor, kan I gennemgå nedenstående liste med spørgsmål og se, hvilke interessenter I kommer i tanke om. Ideelt set bør I inddrage interessenter med en høj grad af indflydelse på implementeringen af de planer, som kommer ud af processen. Indsæt oplysninger om dem på listen. I kan også indsamle denne information på et senere tidspunkt via kontakt til eksperter og allerede identificerede interessenter og ved at undersøge interessenternes relationer til forskellige relevante afdelinger i jeres organisationer.

 3. Så snart I har identificeret de vigtigste interessenter, bør I planlægge aktiviteter/tiltag med henblik på at kontakte dem, der ikke allerede er involveret i processen, for at øge deres støtte og engagement på en konstruktiv måde. Måske er det ikke nødvendigt at involvere alle interessenterne i kernegruppen, men det kan være en fordel at involvere dem på en eller anden måde, f.eks. ved at tilsende dem information og resultater fra sårbarhedsanalysen. Tænk over, hvordan I kan kontakte de vigtigste interessenter, og læg planer for, hvem der skal kontakte dem, hvordan og hvornår. Det kunne f.eks. være at invitere dem til jeres gruppemøder blot for at informere dem om projektet, besøge interessenternes organisationer eller møde dem under fire øjne. 

Nogle spørgsmål, som kan bidrage til at afgøre, hvem der skal involveres, og hvorfor (Aaltonen and Kreutz, 2009):

 • Hvilken rolle spiller de forskellige interessenter i processen (indflydelse, rolle)?
 • Hvem skal deltage i processen?
 • Hvem vil eventuelt få gavn af involveringen?
 • Hvem vil blive påvirket negativt? Er de organiserede?
 • Hvem har eksisterende rettigheder? Hvem bestemmer over ressourcerne?
 • Hvem har sandsynligvis intet at skulle have sagt?
 • Hvem vil sandsynligvis yde modstand?
 • Hvem er afhængig af hvem?
 • Hvem er ansvarlig for de lagte planer?
 • Hvem har penge, kompetencer eller nøgleinformation?
 • Hvis adfærd skal ændres for at opnå succes?
 • Hvilke indflydelseshuller er der mellem interessentgrupperne? Hvordan skal de håndteres?


Fortsæt til Øvelse B - Identifikation af eksisterende politikker og tiltag