En analyse af de lokale udfordringer og muligheder, som de globale klimaændringer skaber, involverer mange forskellige aspekter, spørgsmål og aktører. Derfor kræves der lokale data til at understøtte analyserne og i sidste instans gøre det lettere at gennemføre en integreret analyse af disse lokale udfordringer og muligheder.

Denne vejledning i indsamling af data skelner mellem fire elementer af dataunderstøttelse:


Når alle de nødvendige data er indsamlet, kan de lokale udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber, analyseres.