Planlægning på regionalt, lokalt og detaljeret niveau består af mange faktorer. Hovedformålet med dette afsnit i toolkittet er at fokusere på, hvor vigtigafbødning af klimaændringer og tilpasningsaspekter er i planlægningen.
De beslutninger, som træffes under planlægningen, skaber byggerier, som vil bestå i årtier, og derfor er tilpasningsaspektet ekstremt vigtigt. Tilpasningen til fremtidens klimaforhold, herunder oversvømmelser, hedebølger mv., bør være udgangspunkt for planlægningsprocessen. Afbødningstiltagene vil kræve en stor indsats i fremtiden, inden for alle sektorer. Planlægningen kan også påvirke andre aktiviteter i samfundet, f.eks. hvilken type energi der produceres og forbruges, og dermed kan den have direkte indvirkning på udslippet af drivhusgasser. Ved at planlægge tæt bebyggede byområder kan myndighederne ligeledes reducere behovet for transport og dermed udslippet af drivhusgasser.

BalticClimate Toolkit hjælper byplanlæggere med at identificere deres rolle i planlægningsprocessen, når det gælder spørgsmålet om klimaændringer. Det begynder med indsamling af de nødvendige data for at vurdere de lokale udfordringer og muligheder, som klimaændringerne skaber. Dette efterfølges af en sårbarhedsvurdering for lokalområdet og/eller den valgte sektor.

Afsnittet om
planlægning og klimaændringer giver et detaljeret overblik over planlægningens forskellige direkte og indirekte virkninger på klimaændringer og vice versa, dvs. klimaændringernes virkninger på planlægningen. Dette afsnit indeholder endvidere en række eksempler på god praksis, der er identificeret af BalticClimates projektpartnere (implementeringsfasen i ovenstående figur). Formålet med disse eksempler (på engelsk) er at vise, hvordan der allerede er blevet taget højde for klimaændringer i Østersøregionen.

I boksen til højre finder du en præsentationsskabelon, som kan bruges til at
præsentere klimaændringer og BalticClimate Toolkit
for byplanlæggere samt
til at identificere deres rolle i forbindelse med håndtering af klimaændringer.
Skabelonen kan downloades og frit redigeres efter brugernes behov.


Du kan starte medindsamling af data.