I
dag har alle hørt om de ændringer, der er observeret i klimaet, og om global opvarmning og dens mulige konsekvenser for både menneskelige aktiviteter og miljøet. Men da ikke alle virkninger af klimaændringerne kan forudses i detaljer, skal vi tænke på at øge modstandsdygtigheden og håndtere usikkerhederne, især i de politiske beslutningsprocesser.

Klimaændringerne skyldes højere koncentrationer af drivhusgasser og aerosoler i atmosfæren. Derfor er der behov for tiltag, der vil reducere disse udslip. De mest afgørende konsekvenser af klimaændringerne, ud over den globale opvarmning, er det stigende havniveau og ekstreme vejrfænomener (f.eks. hedebølger, kraftige regnskyl, voldsomme oversvømmelser og storme). Det betyder, at der også skal ske en tilpasning.

Med BalticClimate toolkit får I, som er beslutningstagere, mulighed (men også ansvar) for at vælge en trinvis tilgang til håndtering af klimaændringerne. Det første trin er at forberede arbejdet for jeres fremtidige beslutninger. Når I kender problemet og får kendskab til klimaændringerne og deres virkninger, vil I kunne identificere både de udfordringer, der er forbundet med den bæredygtige udvikling, og de fremtidige muligheder for jeres region, by eller kommune.

En sårbarhedsvurdering af jeres område er det næste skridt, der kan hjælpe jer med at identificere de virkninger, udfordringer og muligheder, som følger af klimaændringerne i lige netop jeres område. Her bliver det nødvendigt at involvere så mange sektorer (f.eks. transport, energi, boliger/bygninger og landbrug) som muligt med henblik på at udpege, hvor der opstår synergi og konflikter mellem dem.

På det tredje trin fastlægges den strategiske retning i princippet af jer som politiske beslutningstagere, men andre beslutningstagere har også indflydelse. Vær opmærksom på, at den måde, I håndterer klimaændringsspørgsmål på, påvirker det lokale erhvervslivs og energisektorens interesser.

Når I har gennemført trinene i processen, kan I lave en aftale eller udarbejde en handlingsplan. Derefter kan implementeringsfasen begynde. På dette fjerde trin er det helt afgørende at følge op med overvågning og evaluering af processen, så målene kan blive opfyldt, og processen kan blive gennemgået og forbedret.

Klimaændringerne kan have både negative og positive konsekvenser i jeres region, by eller kommune. BalticClimate toolkit dækker derfor dem begge. Både udfordringerne og mulighederne er fremhævet i hele denne procesorienterede stifinder.

I boksen til højre finder du en præsentationsskabelon, som kan bruges til at
præsentereklimaændringer og BalticClimate Toolkit for politiske beslutningstagere samt til at identificere deres
rolle i forbindelse med håndtering af klimaændringer. Skabelonen
kan downloades og frit redigeres efter brugernes behov.


Start med Erkendelse af problemet