Beslutningstagere
Byplanlæggere
Erhvervsfolk

Regional planlægning

De vigtigste aspekter af planlægningen af afbødning af og tilpasning til klimaændringerne på regionalt niveau er sammenfattet i skemaet nedenfor. For hvert aspekt er det angivet, om det omhandler afbødning (A) eller tilpasning (T). De vigtigste aspekter af planlægningen på det givne niveau er understreget. Til højre er der eksempler (på engelsk) på regional planlægning, som er blevet indsamlet i BalticClimate-projektet.

REGIONAL PLANLÆGNING

Nuværende og fremtidigt lokalt klima

Lokalisering af muligheder og udfordringer i det nuværende og det fremtidige klima (T)
Minimering af risiko for oversvømmelser, jordskred, erosion (T)

Tæt og varieret bebyggelse

Analyse af områdets placering (A, T)
Planlægning af infrastruktur, så det også fungerer i forhold til det fremtidige klima (T)
Effektiv anvendelse af den eksisterende infrastruktur (A)
Effektiv anvendelse af det eksisterende areal (A)
Identifikation af lokaliteter til supplerende byggeri (A)
Byggeri uden for det eksisterende bebyggede område bør undersøges og overvejes nøje (A)
Identifikation af muligheder for nye teknologier og arkitektoniske nyskabelser (A, T)
Kombination af funktioner (A)
Prioritering af servicefunktioner og arbejdssteder, der er tilgængelige med offentlig transport (A)

Transport

Optimering af størrelsen af og dimensionerne i infrastrukturen (A)
Maksimering af brugen af bæredygtig og integreret offentlig transport (A)
Minimering af rejsebehov (A)
Udvikling af temaplaner for ikke-motoriseret trafik (A)
Udvikling af mobilitetsplaner (A)

Energi

Identifikation og fremme af bæredygtige og vedvarende energikilder (A)
Identifikation af områder, der er egnet til produktion af vedvarende energi (A)
Fremme af energieffektivitet (A)
Nye løsninger for decentraliseret produktion af vedvarende energi (A)
Planlægning af effektiv affalds- og spildevandshåndtering (A)
Identifikation af lokale energibehov i det nuværende og det fremtidige klima (A, T)
Planlægning af energiproduktion og -forbrug (A)
Nye, fleksible løsninger i bygningerne og på arealerne (A, T)
Identifikation og fremme af lokal produktion (A)
Planlægning af effektiv spildevandsrensning (A)

Behageligt miljø

Etablering af netværk af økosystemer i byerne (A, T)
Sikring og udvidelse af grønne områder og parker (A, T)

Deltagelse

Beboerdeltagelse (A, T)
Deltagelse af grundejere og entreprenører (A, T)
Deltagelse af politikere (A, T)
Deltagelse af klimatologer og andre forskere (A, T)
Deltagelse af medierne (A, T)

Strategisk planlægning

Styring af udvikling af ny bebyggelse (A, T)
Identifikation af strategiske behov for regionen – aspekter vedrørende demografi, økonomi, miljø osv. (A, T)
Identifikation af nødvendige ændringer/modifikationer for at udvikle et mere kompakt/funktionelt område (A, T)
Udvikling af økonomien (A, T)
Udvikling af transportnettet – veje, jernbaner, osv. (A, T)

Planlægningsomkostninger

Vurdering af virkninger (A, T)
Omkostninger forbundet med spredt struktur eller mangel på strategisk vejledning (A, T)
Omkostninger forbundet med overestimeret bebyggelse, servicefunktioner eller netværk (A, T)
Omkostninger forbundet med underestimeret bebyggelse, f.eks. nedslidte veje (A, T)
Omkostninger relateret til lange afstande til servicefunktioner (A, T)

Se også:

» Generel planlægning
» Detaljeret planlægning