Beslutningstagere
Byplanlæggere
Erhvervsfolk

Detaljeret planlægning

De vigtigste aspekter af planlægningen af afbødning af og tilpasning til klimaændringerne på detaljeret niveau er sammenfattet i skemaet nedenfor. For hvert aspekt er det angivet, om det omhandler afbødning (A) eller tilpasning (T). De vigtigste planlægningsaspekter på det givne niveau er understreget. Til højre er der eksempler (på engelsk) på detaljeret planlægning, som er blevet indsamlet i BalticClimate-projektet.

DETALJERET PLANLÆGNING

Nuværende og fremtidigt lokalt klima

Planlægning af vindbeskyttelse under hensyntagen til mikroklima (T)
Planlægning af effektiv forvaltning af stormvand (T)
Minimering af risikoen for hedebølger (T)
Vurdering af risici for frostskader på infrastrukturen (T)

Tæt og varieret bebyggelse

Identifikation af mulighederne for nye teknologier og arkitektoniske nyskabelser (A, T)
Effektiv anvendelse af det eksisterende område (A)
Effektiv anvendelse af den eksisterende infrastruktur (A)
Udnyttelse af forladte industrigrunde og gamle bygninger (A)
Identifikation af placeringer til supplerende bygninger (A)
Planlægning af infrastruktur, så det også fungerer i forhold til fremtidig klima (T)
Planlægning af forskellige bebyggelsestyper (A, T)
Blanding af funktioner (A)
Sikring af bæredygtig infrastruktur til fodgængere og cyklister(A)

Transport

Nye løsninger til offentlige områder af høj kvalitet (A)
Plads til cykelparkering (A)
Minimering af rejsebehov (A)
Optimering af størrelsen af og dimensionerne på infrastrukturen (A)
Tilskyndelse til at gå eller cykle til hverdagens trafikmål(A)
Udvikling af mobilitetsplaner (A)
Nye løsninger til gågader (A)

Energi

Fremme af energieffektivitet (A)
Nye, fleksible løsninger i bygninger og områder (A, T)
Krav om miljøvenlige byggematerialer (A)
Identifikation af lokal produktion (M)
Identifikation af lokale energibehov for det nuværende og det fremtidige klima (A, T)
Identifikation og fremme af bæredygtige og vedvarende energikilder (A)
Identifikation af områder, der er egnet til produktion af vedvarende energi (A)
Planlægning af energimæssigt selvforsynende bebyggelser og huse (A)
Minimering af varmetab (A)
Planlægning af effektiv spildevandsrensning (A)

Behageligt miljø

Etablering af områder, der fungerer som korridorer, der kan køle luften og afskærme mod vinden (T)
Etablering af taghaver (A, T)
Nye løsninger til kolonihaver og fælleshaver (A, T)

Deltagelse

Beboerdeltagelse (A, T)
Deltagelse af grundejere og entreprenører (A, T)
Deltagelse af politikere (A, T)
Deltagelse af klimatologer og andre forskere (A, T)
Deltagelse af medierne (A, T)

Strategisk planlægning

Styring af udvikling af ny bebyggelse (A, T)
Identifikation af nødvendige ændringer/modifikationer for at udvikle et mere kompakt/funktionelt område (A, T)
Identifikation af strategiske behov for regionen – aspekter vedrørende demografi, økonomi, miljø osv. (A, T)
Udvikling af økonomi (A, T)
Udvikling af transportnet – veje, jernbaner, osv. (A, T)

Planlægningsomkostninger

Vurdering af virkninger (A, T)
Omkostninger forbundet med spredt struktur eller mangel på strategisk vejledning (A, T)
Omkostninger forbundet med for mange veje (A, T)
Omkostninger forbundet med en overvurdering af områdets tiltrækningskraft (A, T)
Omkostninger relateret til lange afstande til servicefunktioner (A, T)

Se også:

» Regional planlægning
» Generel planlægning