Efter de nævnte tre trin (forberedelse af arbejdet, sårbarhedsvurdering og angivelse af strategisk retning), bør I skubbe på for at få aftaler i hus vedrørende klimaændringerne og gennemføre handlingsplanerne. Planlægnings- og implementeringsprocessen kræver konstant overvågning.

Hvilke muligheder er det relevant at handle ud fra?

For det første kan I formulere overvejelser om politikken på området ved at komme med en generel udtalelse om specifikke sektorer (f.eks. de sociale og økonomiske) med henvisning til klimaændringerne. Disse overvejelser giver ikke en konkret handlingsplan.

Det næste skridt er at formulere anbefalinger til politikken på området (f.eks. vejledende principper), der løser et specifikt problem (f.eks. at undgå konflikter mellem afbødning og tilpasning).

For det tredje skal I føre jeres beslutninger om politikker (f.eks. en plan for regionens energinet) ud i livet og give dem retsgyldighed.

Ved at øremærke en del af budgettet i jeres region til afbødning eller tilpasning, kan I håndtere flere klimarelaterede behov. Men inden da bør I undersøge en lang række tilpasnings- og afbødningsmuligheder for jeres region. Som følge af usikkerhederne, og fordi der er en bred vifte af potentielle fremtidige virkninger af klimaændringerne, bør I prioritere tilpasnings- og afbødningsmulighederne i jeres beslutningsprocesser.

De følgende links giver jer et hurtigt overblik over potentielle afbødnings- og tilpasningstiltag, der hovedsageligt er relateret til byplanlægning og regionsudvikling i forhold til forskellige handlingsniveauer.

Regional planlægning
Generel planlægning
Detaljeret planlægning

En vigtig del af implementeringsprocessen er tværgående overvågning, evaluering og revidering af jeres beslutninger. Som følge af resultater af igangværende forskning og nye politikker (EU eller nationale) kan det være nødvendigt løbende at revurdere beslutninger og processer. Det er helt afgørende, at vedtagne politikker, strukturer og processer overholdes. Også interessenterne (f.eks. erhvervslivet og den private sektor) er under forandring, men de skal stadigvæk inddrages i beslutningsprocesserne. Det er vigtigt, fordi de kan understøtte jeres beslutningsprocesser og forsyne jer med specifikke oplysninger om det regionale eller lokale erhvervsliv.

I befinder jer i en vedvarende læreproces, der støttes af, at I overvåger hvad der sker, og i løbet af denne proces vil I forbedre procedurerne og finde nye muligheder. Det er en dynamisk proces, hvor det kan være nødvendigt at justere beslutninger for at kunne reagere på klimaændringerne.