Giv pålidelige oplysninger om:

  • De mulige virkninger af klimaændringerne, og hvor sårbarhederne ligger.
  • Muligheder for og værktøjer til tilpasning og afbødning
  • Gode praktiske eksempler
  • Potentiel synergi og kompromiser mellem tilpasning, afbødning og eksisterende politikker

til alle interessenter og den brede offentlighed. Ved at kortlægge de relevante interessenter kan I se, hvilken grad af indflydelse, de kan have, og finde ud af, hvordan de kan inddrages.

Sørg for:

  • At samle alle relevante informationskilder
  • Forbedre adgangen til forståelig og anvendelig information
  • Identificere tilgange og metoder for at udfylde hullerne i vidensgrundlaget (som de sårbarhedsvurderinger på regionalt og lokalt plan, der er præsenteret i trin 2)
  • Sikre økonomiske midler og finansieringsmuligheder

Husk også, at det ofte er nødvendigt at samarbejde på tværs af grænser!

Gennem jeres politiske beslutninger kan spørgsmålet om klimaændringer indgå i eksisterende planer ved hjælp af politiske redskaber (for eksempel skattemæssige, lovgivningsmæssige og motiverende tiltag samt frivillige aftaler). Det er også vigtigt at opnå et langsigtet engagement og afklare lederskabet.

Før de politiske valg kan træffes, skal beslutningstagerne analysere forholdene i deres region. En sårbarhedsvurdering er en nyttig tilgang til at definere både udfordringer og muligheder for jeres region. De endelige beslutninger træffes af den regionale myndighed, og de kan være påvirket af regionale politiske faktorer.