Der er brug for en langsigtet strategi. Denne når I frem til, når I har defineret omfanget og målet for strategien, hvor I ser på både fordele og negative virkninger af klimaændringerne.

I skal stræbe efter et klart tilsagn fra alle interessenter til at støtte hele den proces, der handler om klimaændringerne. Langsigtede beslutninger er vigtige, selv om de ikke altid er nemme at nå frem til. Som beslutningstagere er I ansvarlige for at opbygge langsigtet kapacitet, for at samfundet og økosystemerne kan tilpasse sig klimaændringerne, og for at integrere afbødning i alle mulige sektorer. Sørg for, at der er givet et klart mandat til forvaltning af processen til en organisation eller en privatperson. Den administrerende enheds magt og ansvar skal være synlig, for at arbejdsprocesserne kan være effektive. Ressourcerne til de ressourcekrævende processer skal sikres for at dække det langsigtede perspektiv. Samarbejdsprocesserne skal have en klar og effektiv struktur, og de skal indgå i den større sammenhæng, hvor beslutningerne tages, for at sikre at samarbejdet er relevant for det politiske niveau.

Handlingerne skal indgå i de eksisterende politikker, strukturer og processer, og det skal være muligt at ændre dem, når og hvis det er nødvendigt. De eksisterende redskaber skal revurderes, og det skal overvejes, både hvilke positive og hvilke negative virkninger, klimaændringerne har på dem. Integration af klimaændringernes virkninger, og tiltag som følge heraf, er ikke forbeholdt miljøsektoren eller myndighederne, men omfatter adfærdsmæssige, teknologiske, infrastrukturelle, informative, organisatoriske, økosystem-baserede og socioøkonomiske tiltag på alle niveauer. Integrationen skal ske både i hver sektor og på tværs af sektorer.

På grund af usikkerheden og den brede vifte af muligheder i form af tiltag skal man være omhyggelig med at undgå tilpasning, der ikke virker. Dette gøres ved at finde synergien og konflikterne mellem afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger inden implementeringen af aftaler og handlingsplaner finder sted. Undgå kompromiser mellem afbødning og tilpasning samt handlinger, der kræver ressourcer, der ikke er bæredygtige, ved at forberede en detaljeret vurdering af forskellige muligheder for at klarlægge virkninger og tiltag på længere sigt.


Fortsæt til Planlæg og implementér