Har I allerede etableret forskellige typer af offentlig transport med vandre- og cykelstier i jeres region?

Der kan reduceres enorme mængder af drivhusgasudslip i transportsektoren ved at promovere bæredygtige transportmuligheder. Et net af vandre- og cykelstier, der dækker områdets vigtigste servicefaciliteter og tilskynder til, at man går eller cykler til hverdagens trafikmål som arbejdspladser, skoler, service og butikker. Bæredygtige og integrerede planer for den kollektive transport i området/regionen kan hjælpe med at sammenkoble forskellige former for transport. Hvis man sammenkører bus- og togplaner, kan det lette skift fra det ene transportmiddel til det andet.

Se også andre sektorer, som har hver deres udfordringer og muligheder for lokal og regional udvikling: